وان آب تنی پرندگان سایز بزرگ

7800 تومان

مناسب پرندگان ریزجثه و میان جثه
دارای کیفیت درجه یک
جهت استحمام پرنده
قابل شستشو