نشیمنگاه چوبی مدل یک طرفه افرا کوچک

5000 تومان

نشیمنگاه پرندگان ریز جثه
کیفیت درجه یک
جنس چوب
34 سانتی