قطره افزایش باروری پرندگان زینتی برند نئوفرتیل راف

80000 تومان

مکمل ویتامین مایع برای فصل جفتگیری
مناسب برای تمامی پرندگان زینتی
ضروری در زمان تخمگذاری پرندگان
افزایش توانایی و انرژی تولید مثل
قطره 25 میلی لیتری