دانه مخلوط طوطی برزیلی برند تاپ فید

80000 تومان

تأمین سلامت و شادابی پرنده
بهبود عملکرد سیستم قلبی-عروقی
حاوی مواد معدنی و اسیدهای آمینه

1 در انبار