بلوک معدنی مخصوص پرندگان ریز جثه و میان جثه

36100 تومان

مخصوص پرندگان ریز جثه و میان جثه
قابل نصب بر روی انواع قفس پرنده
دارای انواع مواد معدنی مناسب
تقویت سیستم گوارش پرندگان
مانع از رشد منقار و ناخن