نشیمنگاه چوبی مناسب پرندگان میان جثه و بزرگ جثه

18700 تومان

مناسب پرندگان میان جثه و بزرگ جثه
دارای سطح صاف و هموار
قابلیت نصب آسان
چوب طبیعی

3 در انبار