نشیمنگاه چوبی مناسب پرندگان میان جثه و بزرگ جثه

20000 تومان

مناسب پرندگان میان جثه و بزرگ جثه
دارای سطح صاف و هموار
قابلیت نصب آسان
چوب طبیعی