نشیمنگاه چوبی مناسب پرندگان ریز جثه

25000 تومان

دارای سطح صاف و هموار
مناسب پرندگان ریز جثه
قابلیت نصب آسان
چوب طبیعی