نشیمنگاه طوطی سانان مدل چوب کلسیم خراطی شده

50000 تومان

نشیمنگاه پرنده مخصوص طوطی‌سانان
مفید برای منقار طوطی‌سانان
فاقد رنگ و مواد شیمیایی
جنس چوب درجه یک
پوشیده از کلسیم