مینرال مخلوط کبوتر درجه یک

40000 تومان

بسته بندی 5 کیلوگرمی
بهبود عملکرد سیستم گوارش
تأمین کننده املاح و مواد معدنی
جبران کمبود کلسیم در کبوتران ماده