مکمل تقویتی برای تقویت نطفه و مستی در پرنده برند چکاوک

30000 تومان

مناسب انواع پرندگان زینتی
فاقد مواد شیمیایی مضر
100 درصد گیاهی