قفس پرنده مدل گرد با رنگ استاتیک بدون پایه

300000 تومان

قفس مناسب پرندگان ریزجثه و میان جثه
دارای کفی توری و سینی
دارای آبخوری و دانخوری
ساخت ایران