قطره مینرال برند زوریخ مناسب پرندگان زینتی

25000 تومان

قطره مناسب تمامی پرندگان زینتی
حاوی مواد معدنی مورد نیاز پرنده
تقویت کننده سیستم ایمنی بدن