غذای مرغ مینا برند مفید 1 کیلوگرمی

40000 تومان

تولیدی شرکت کیمیا دانه
خوراک مناسب مرغ مینا
فاقد آهن