غذای عروس هلندی و مرغ عشق برند مفید 1 کیلوگرمی

35000 تومان

حاوی دانه‌های متنوع، معطر و مقوی
رژیم سالم و کامل برای پرندگان
تولیدی شرکت کیمیا دانه