غذای طوطی برزیلی برند تاپ فید

46000 تومان

تولیدی دانه سواد کوه
غذای مخصوص طوطی برزیلی
بالانس شده با اسیدهای آمینه
بدون قند، رنگ و مواد نگهدارنده