ضد عفونی کننده مخصوص پرنده

18000 تومان

غیر سمی و غیر سرطانزا
بدون اثر خورندگی و معطر
بدون نیاز به ماسک و دستکش
بی‌خطر برای انسان، حیوان و محیط زیست