شن و صدف مخصوص پرندگان زینتی برند ماهان

13000 تومان

مناسب پرندگان زینتی
موجب تقویت استخوان‌ها
اضافه شدن پرهای درخشان