سنگ کلسیم و مینرال مناسب پرندگان زینتی

25000 تومان

ویژه پرندگان زینتی
دارای میله قابل نصب در قفس
پیشگیری از بیماری‌های گوارشی