سرلاک طوطی سانان برند چکاوک

25000 تومان

سرلاک مخصوص انواع طوطی سانان
جهت تغذیه دستی و رشد جوجه‌ها
ترکیبی از مواد غذایی با ارزش بالا
پیشگیری کننده از سوء تغذیه