ذغال کویکو مخصوص پرندگان

200000 تومان

زغال خوراکی مناسب تمامی پرندگان
تصفیه کننده معده و روده از عفونت
جذب املاح معدنی در بدن پرنده
کمک کننده هضم غذا در پرنده

5 در انبار