دماسنج و رطوبت سنج HTC-2 مناسب پرندگان

200000 تومان

مناسب برای سالن تکثیر پرندگان
مناسب برای پرندگان خانگی
دارای سنسور تشخیص دما