دماسنج مناسب پرورش پرنده مدل میله‌ای

95000 تومان

اندازه گیری دمای داخل قفس
دارای کلید نگهداری دمای اندازه گیری
قابلیت نمایش براساس دو واحد اندازه‌ گیری