دانه مخلوط کبوتر درجه یک

15000 تومان

سالم و مقوی
ترکیب 23 دانه
کیفیت درجه یک
مناسب فصل مسابقات