دانخوری چوبی یک چشمه مناسب پرندگان ریز جثه و میان جثه

32000 تومان

دانخوری مناسب پرندگان ریز جثه و میان جثه
قابل استفاده در انواع قفس بازاری و فانتزی
دارای بست فلزی و مهره برای نصب آسان