اسپری ضد انگل تابرنیل مناسب پرندگان

200000 تومان

اسپری مناسب پرندگان خانگی
نابودکننده شپش، کنه و غیره
جلوگیری از هجوم انگل‌ها
ساخت کشور اسپانیا
۴۰۰ میلی گرم