آبخوری پرنده مدل لوکس چهار گوش

8800 تومان

مناسب پرندگان ریزجثه و میان جثه
از مواد اولیه درجه یک و نشکن
قابل نصب بر روی انواع قفس