شماره تلفن ثابت: 35721619-031

شماره تلفن همراه: 09904216146 – 09132046146

اصفهان، اتوبان فرودگاه، جاده شهرک صنعتی جی، روبروی خروجی شهرک صنعتی جی، بلوار کشاورز، کوچه صنعت(مهر 8).

ما از شنبه تا پنجشنبه، 8 صبح تا 7:30 بعدازظهر باز هستیم