بررسی برخی از عوامل موثر بر کاهش توانایی سخن‌گویی کاسکوها

کاسکو | نوین پت شاپ

عوامل موثر بر کاهش توانایی سخن‌گویی کاسکوها شامل موارد ذیل می‌باشد:

1-دم سیاه یا دم قرمز بودن کاسکو

کاسکوهای دم سیاه در 6 تا 12 ماهگی و دم قرمز در 12 تا 18 ماهگی قادر به گفتن اولین کلمه می‌شوند.

اما به طور کلی در توانایی سخن‌گویی، واضح‌گویی، خجالتی یا غیر خجالتی بودن و دیگر معیارها هیچ تفاوتی بین این دو نژاد وجود ندارد.

اما کاسکوهای دم قرمز به علت جثه بزرگتر و زیبایی بیشتر نسبت به کاسکوهای دم سیاه طرفداران بیشتری دارند.

2-نر یا ماده بودن کاسکو

هیچ فرقی بین کاسکوهای نر و ماده تا 7 سالگی از جنبه سخن‌گویی وجود ندارد.

اما کاسکوهای ماده بعد از 7 سالگی به علت درگیر شدن با تخم‌گذاری، خوابیدن روی تخم‌ها، پرورش جوجه‌ها و وارد شدن پی در پی آنها به جریان تولید مثل، نسبت به کاسکوهای نر به شدت از میزان سخن گویی آنها کاسته می‌شود.

3-سن جوجه کاسکوها

جوجه کاسکوهای دم سیاه در 6 تا 12 ماهگی و دم قرمز در 12 تا 18 ماهگی قادر به گفتن اولین کلمه می‌شوند.

متعاقب به حرف آمدن تا هفت سالگی هیچ تفاوتی بین سخن‌گویی گروه‌های سنی مختلف وجود ندارد.

اما طبیعی است که جوجه‌ها هرچه بزرگتر شوند و آموزش بیشتری ببینند، از قدرت سخن‌گویی بیشتری برخوردار می‌شوند.

به عبارت دیگر، قدرت یادگیری در جوجه‌ها و کاسکوهای بالغ چشم سفید 3 تا 5/6 ساله متعاقب اهلی شدن، یکسان است و از آن پس تحت تاثیر تنش‌های جفت خواهی و نحوه مدیریت کاسکو توسط صاحبش قرار دارد.

4-سن کاسکوهای بالغ

کاسکوهای بالغ چشم زرد، از 7 سالگی به بعد تحت تنش جنسی قرار دارند یا اگر جفت داشته باشند با مدیریت خانواده در گیرند.

ماده‌ها بسیار بیشتر از نرها درگیر مسائل خانوادگی می‌شوند و لذا از 7 سالگی به بعد، ماده‌ها با شدت بیشتری نسبت به نرها درگیر مسائل خانوادگی می‌شوند و لذا از 7 سالگی به بعد، ماد‌ه‌ها با شدت بیشتری نسبت به نرها در یادگیری و سخن‌گویی مشکل خواهند داشت.

همچنین هرچه سن کاسکو بیشتر شود، به همان نسبت از قدرت یادگیری، سخن‌گویی و به خاطر سپردن (حافظه) آن کم می‌شود.

5-افزایش سن کاسکوها

افزایش سن از 7 سالگی به بعد، رابطه معکوس با قدرت یادگیری، قدرت سخن‌گویی و ظرفیت حافظه کاسکو دارد.

6-اثر بلوغ جنسی کاسکوها

از 7 سالگی به بعد، بلوغ جنسی به صورت جستجو و تمایل به جنس مخالف و ایجاد رابطه جنسی و متعاقباً تولید مثل، به خصوص در ماده کاسکوها بروز کرده و موجب کاهش قدرت یادگیری و قدرت سخن‌گویی کاسکو می‌شود.

7-اثر تغذیه کاسکوها

تغذیه نامناسب موجب کمبود یک یا چند ماده غذایی مورد نیاز در کاسکو می‌شود که این امر در حالات شدید به بروز بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه منجر می‌‌شود.

به طور کلی بروز هر نوع اختلال در بدن تاثیر منفی روی یادگیری و میزان سخن‌گویی کاسکو دارد.

تاثیر نوع رفتار با کاسکوها

رفتار نامناسب صاحب یا اهل خانواده با کاسکو از جمله بی‌توجهی و تنها گذاشتن آن به مدت زیاد، تاثیر بسیار منفی روی اهلی شدن، سخن‌گو شدن، آموزش و سلامت روان کاسکو دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *